El sector de la Riera dels Molinets de Santa Cristina d'Aro.

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El projecte Riera dels Molinets abasta una superfície de 64,2 hectàrees de terrenys entre la urbanització Golf Costa Brava i la carretera de Solius a Santa Cristina d'Aro.

Preveu la construcció de 211 nous habitatges, 75 dels quals de protecció oficial, un hotel i un camp de golf de nou forats.

L'informe de l'arquitecte municipal, que l'Ajuntament s'ha fet seu, detalla diverses mancances en el pla urbanístic d'aquest sector i, per això, el ple ha decidit suspendre la seva aprovació definitiva.

Entre les "deficiències" detectades, hi ha la falta de justificació del canvi d'emplaçament de la zona d'equipaments i acreditar que els terrenys previstos per ubicar un sistema de depuració és suficient.

El document també remarca que caldrà garantir el subministrament tan per als usos residencials com els esportius "amb informes de les companyies subministradores conforme es mantenen les condicions tècniques reglamentàriament exigibles".

D'altra banda, detalla que les determinacions de l'estudi d'inundabilitat no es corresponen amb el que diu la memòria del pla i que s'identifiquen les parcel·les amb una numeració de la parcel·lació que no es la proposada, "induint a confusió".

L'arquitecta diu també que l'informe ambiental també indueix a confusions en la identificació de les parcel·les, que l'estudi econòmic presentat es basa en un estudi de mercat del 2016 o que la valoració del cost de les obres d'urbanització es manté respecte del pla aprovat inicialment en 14,7 milions d'euros tot i haver incrementat la superfície destinada a vials en 2.000 metres quadrats i incorporar un sistema de depuració.