26abril2018

En directe: Selecció musical

Bonificacions de fins al 40% al rebut de les escombraries a Llagostera amb els nous cubells indentificats amb un xip Promoció de la campanya de recollida de residus a Llagostera. / Foto: Ajuntament de Llagostera
31 d'octubre de 2017 Escrit per 

Bonificacions de fins al 40% al rebut de les escombraries a Llagostera amb els nous cubells indentificats amb un xip

Amb el lema "A Llagostera la recollida de residus s'ha renovat" s'han incorporat diverses novetats i innovacions tecnològiques en el servei de recollida de residus a Llagostera.

Les millores han consistit en actualitzar la recollida amb nous vehicles més eficients i amb menys emissions contaminants i sonores, incorporar una tecnologia més avançada que permet sistemes de seguiment i control més eficaços.

"Entre altres coses s'han renovat els cubells de la recollida porta a porta, els contenidors de les activitats comercials adherides al servei municipal, els contenidors i la senyalització de les àrees dels veïnats i les urbanitzacions", tal i com ha explicat el regidor de Medi Ambient Xavier Vilella.

Una de les novetats importants ha estat la incorporació de xips electrònics als cubells de la recollida porta a porta que permetran fer un seguiment dels residus que genera cada habitatge per tal de poder aplicar bonificacions econòmiques a les llars que facin una bona gestió.

En poc més d'un mes, s'han repartit 2.500 cubells nous, que representen el 80% dels habitatges de la zona porta a porta implantada al nucli i a Llagostera Residencial. Segons Vilella, "És un resultat molt positiu que reflecteix la forta implicació i conscienciació ambiental i social de tots els llagosterencs.

Amb aquesta renovació i les millores contractuals introduïdes es pretén millorar la qualitat i l'eficiència del servei, amb l'objectiu d'aconseguir un major percentatge de recollida selectiva, disminuir la fracció de rebuig i alhora millorar la qualitat de les fraccions, disminuint així, a presencia d'impropis.

Per a donar a conèixer totes les millores i resoldre qualsevol mena de dubte s'ha organitzat una xerrada informativa al teatre municipal pel proper dijous 9 de novembre a les 19h. La xerrada anirà a càrrec de de Josep Maria Tost, director de l'Agencia de Residus de la Generalitat de Catalunya i dels responsables de l'àrea de medi ambient de l'ajuntament de Llagostera.

Per fer efectives les bonificacions a partir del 2018, el Ple de l'Ajuntament ha aprovat, amb les abstencions dels dos grups a l'oposició (ERC i AxLl) la modificació de les ordenances fiscals per a l'any vinent, entre elles l'ordenança reguladora de la taxa per recollida i tractament d'escombraries.

La modificació contempla una bonificació de fins el 30% de la quota els habitatges en zona urbana amb servei de recollida porta a porta que facin una correcta separació dels residus.

Aquesta bonificació podrà ser del 30% o del 15% en funció de les dades subministrades pel xip electrònic que incorpora els cubells i que recolliran la freqüència així com possibles incidències detectades.

En els casos en què no s'arribi als mínims de recollida de les fraccions de selectiva: 24 dies l'any de paper/cartró, 48 dies l'any d'orgànica i 40 dies l'any d'envasos lleugers, o tingui registrades més de 10 incidències no serà aplicable la bonificació.

La bonificació s'aplicarà d'ofici per part de l'Ajuntament a través del llistat que faciliti l'àrea de Medi Ambient, que es calcula a partir de les dades recopilades des del servei de recollida de residus municipals.

Les bonificacions poden arribar a un màxim del 40% ja que també s'aplica una bonificació del 5% en els jubilats, un 5% per a l´ús de la deixalleria i un 5% per als veïns que fan compost a casa seva i estan degudament donats d'alta com a compostaries a l'Àrea de Medi Ambient de l'ajuntament.Llagostera RàdioLlagostera Ràdio 105.7 FM