Un dels contenidors intel·ligents que s'han instal·lat a Girona. / Foto: Ajuntament de Girona

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La iniciativa, que s'aplica per primera vegada a Girona, forma part d'una prova pilot. L'objectiu, a més, passa per fomentar i augmentar la recollida selectiva i, alhora, conscienciar la ciutadania.

El sistema afectarà 169 habitatges i 78 establiments. Els bars, restaurants i cafeteries de l'àmbit afectat, però, no abocaran els residus en aquests nous contenidors, sinó que s'integraran dins del recorregut de recollida comercial del Barri Vell.

A partir d'ara, hi haurà només dos contenidors de recollida al vial central de la plaça de Catalunya; un per abocar-hi fracció orgànica tres dies a la setmana i un altre per dipositar-hi, diàriament, la fracció de correspongui. Així, un mateix contenidor s'utilitzarà per introduir-hi diferents fraccions.

La intenció és reduir el nombre de contenidors a la via pública (a la plaça de Catalunya es passarà de set a dos) i també s'hi instal·larà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari tres dies a la setmana.

Durant les tres primers setmanes d'implantació, personal tècnic d'educació ambiental informarà i assessorarà a les persones que en facin ús. A més, l'Ajuntament ha repartit material tant als habitatges com als establiments de la zona com ara bosses, un díptic informatiu i dues targetes per habitatge o activitat per obrir els contenidors, entre d'altres.

Els contenidors intel·ligents permeten, a través d’una targeta electrònica, identificar qui en fa ús i, per tant, la procedència dels residus, ja siguin d’un habitatge o d’una activitat concreta. Els contenidors estaran tancats i només s’obriran amb aquesta targeta. D’aquesta manera, es podrà controlar l’ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

Els residus es podran dipositar entre les set del matí i les deu de la nit, d’acord amb la fracció que correspongui segons el calendari. A més, caldrà que es col·loquin a les bosses de residus els adhesius codificats que l’Ajuntament ha facilitat i que identifiquen cada habitatge o establiment.