La platja de La Fosca a Palamós.

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El projecte afecta el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de la Fosca i els carrers de l'església i de les Dues Palmeres i té un pressupost de 3.337.000 euros.

Es tracta d'una zona en la què principalment hi ha segones residències, al nord de Palamós i que s'estén darrera de la platja de la Fosca.

En total, els treballs s'espera que durin uns 16 mesos. Les obres consisteixen en pavimentar i millorar els vials, construir voreres i xarxes separades per a aigües residuals, posar enllumenat públic i soterrament de les línies de telèfon i electròniques.

Aquestes obres donen continuïtat a les que es varen realitzar l'any 2003 en un altre sector de la Fosca.

L'objectiu principal de l'actuació és el de completar la xarxa viària, ja que alguns dels carrers inclosos en el projecte encara estan pavimentats amb sauló. També permetrà actualitzar les infraestructures i serveis a tot l'àmbit i adequant les xarxes als nous requisits tècnics i normatius.

L'Ajuntament explica que el projecte inclou accions concretes segons les necessitats de cada carrer. En aquest sentit, la proposta viària planteja petites afectacions per adaptar l'amplada d'alguns dels vials ja previst en el POUM, carrers de circulació rodada amb calçada asfaltada i voreres a banda i banda amb panots 20x20

La proposta inclou el condicionament de dues zones verdes, una al davant del cementiri on s'hi preveu un nou espai d'aparcament amb llambordes, i una zona de lleure central que s'unirà amb els carrers que l'envolten mitjançant un camí per a vianants amb una escala per salvar el desnivell. L'altra espai verd se situarà al carrer de l'església i inclourà també un recorregut per a vianants. En tots dos espais s'instal·larà mobiliari urbà amb bancs i papereres.

A principis d'aquest any l'Ajuntament de Palamós va fer reunions informatives amb els veïns del sector afectat per tal d'informar-los de les actuacions previstes i per a poder recollir aquelles propostes o suggeriments que es poguessin sumar al projecte.