Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

CCOO ha exigit un pla de xoc en prevenció de riscos en la gestió de les empreses després de constatar que la falta de mesures preventives ha estat "un factor clau" per dificultar el control de la pandèmia.

En un informe sobre accidents laborals publicat aquest divendres, el sindicat alerta que l'alt percentatge de persones del sector sanitari i d'atenció a la dependència s'han contagiat per manca de mesures preventives i s'han detectat limitacions en la resta de sectors econòmics.

"La covid-19 ha arrasat amb el que quedava de la prevenció de riscos a les empreses i pràcticament cap d'elles ha complert amb les obligacions mínimes" per fer front a la pandèmia, ha dit Mònica Pérez, responsable de salut laboral del sindicat.

En concret, Pérez ha assenyalat les "deficiències" del sistema de mútues i empreses col·laboradores, que "subregistren" els accidents de treball i les malalties professionals. A més, ha criticat que els serveis de prevenció aliens han ofert recomanacions genèriques "no adaptades" per cada situació concreta sense valorar el risc de contagi de manera específica.

Segons la sindicalista, durant aquesta emergència sanitària les empreses han "abusat de l'excusa de la manca d'Equips de Protecció Individual (EPI)" en el mercat per no actuar i no han posat en marxa mesures organitzatives necessàries, ni el distanciament social entre treballadors o les mesures d'higiene i desinfecció d'espais.

A més, les administracions no han vigilat ni controlat prou per evitar aquestes situacions, ha afegit. Per aquest motiu, Pérez ha insistit en la necessitat de monitorar aquests organismes a partir d'ara ja que "la covid-19 ha demostrat que no hi ha una entitat en l'àmbit sanitari que controli de manera directa l'actuació dels serveis de prevenció".

En general, la responsable de Salut Laboral de CCOO a Catalunya, ha lamentat que els serveis de prevenció funcionin com un "negoci" i no com "una gestió d'un dret fonamental" i ha assegurat que les deficiències de la gestió de la crisi són "conseqüència directa" de mancances normatives i en el control públic de la prevenció de riscos laborals.

De cara a evitar una situació com aquesta, CCOO veu necessari reforçat els recursos de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSST) i de la Inspecció de Treball per tirar endavant un "pla de xoc" amb partides pressupostàries suficients i ben orientades.

Aquestes actuacions han d'incloure, diuen, una reforma legal en profunditat del sistema actual per establir uns mínims de qualitat objectivables a la gestió de la prevenció, prioritzant els recursos propis integrats en la gestió empresarial, amb un major pes i control del sistema públic de salut, amb independència professional dels tècnics.

CCOO exigeix a les patronals i a les empreses "no utilitzin la crisi com es va utilitzar la crisi econòmica" reduint les inversions en prevenció de riscos laborals sinó que facin el contrari i aportin recursos per protegir els treballadors.

Entre altres mesures proposen establir la figura dels agents preventius sindicals i patronals, amb potestat de notificació a l'autoritat laboral; millorar la protecció dels treballadors subcontractats i actuar amb una visió preventiva de gènere.

"Durant la crisi s'ha vist com els treballadors de la neteja dels hospitals eren els últims en rebre les mesures de protecció", ha dit Pérez, que ha insistit a assegurar que la manca de prevenció a les empreses ha estat "un factor clau" en dificultar el control de la pandèmia.

Segons CCOO, el metge de capçalera hauria de ser qui determinés si el problema de salut del treballador té origen en la feina perquè "no té sentit" que les empreses i mútues hagin de reconèixer si la prevenció que han fet ells mateixos està ben feta. En aquest sentit, la responsable de Salut Laboral de l'organització sindical ha alertat que, amb el sistema actual, molts treballadors que no estiguin en contacte amb infectats ho tindran "molt difícil" per provar que s'han contagiat de covid-19 a la feina.

"Hi ha professions on l'exposició no està tan clara, com pot ser qualsevol indústria", ha dit, "i el metge de capçalera no podrà contradir l'opinió de la mútua", ha afegit.