El conseller d'Educació, Josep Bargalló.

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha subratllat que per a l'executiu és "primordial mantenir i preservar" el dret a l'educació de l'alumnat, i ha afegit que les restriccions pel que fa a l'ensenyament reglat afecten només els estudis postobligatoris.

"Infantil, primària i ESO no tenen cap modificació. Continuen igual. Cap canvi", ha assenyalat el conseller.

En canvi, Batxillerat, FP i els ensenyaments de caràcter especial "han de tendir a reduir la presencialitat". La intenció del Govern és allargar les classes telemàtiques de la postobligatòria tot el trimestre.

Bargalló ha puntualitzat que l'ensenyament telemàtic a l'etapa postobligatòria "no és nou" aquest curs, i ha afirmat que fins ara ja en feien un 10% dels centres de Batxillerat, un 20% dels d'FP i "gairebé la totalitat dels centres d'ensenyament de caràcter especial, com els d'idiomes i arts, per exemple". Cal recordar que aquesta restricció afecta les classes teòriques, però n'estan exemptes les pràctiques.

Per tant, Bargalló insta els centres a aplicar els plans de restricció que ja tenien previstos per reduir tant com sigui possible la mobilitat, i conscient de les complicacions logístiques que poden comportar, afegeix que el plantejament del Govern és mantenir aquest escenari com a mínim fins a finals de trimestre.

En el cas de les extraescolars, en canvi, la previsió de les restriccions -que suposen l'anul·lació completa de qualsevol activitat "no encaminada a l'obtenció d'un títol"- és per a quinze dies. Després es tornarà a avaluar la situació en funció de l'evolució de la pandèmia. Queden exemptes d'aquesta restricció, doncs, les activitats que sí s'encaminen a l'obtenció d'un títol, com ara les escoles d'idiomes, les de música o les d'art. Aquestes tenen un tractament "idèntic al d'un centre escolar".

D'altra banda, Bargalló també ha anunciat que la setmana vinent es publicaran instruccions específiques sobre altres qüestions que afecten el dia a dia dels centres educatius, com per exemple la qüestió de les avaluacions.

Finalment, el conseller ha volgut esvair dubtes també a l'entorn dels confinaments perimetrals, tant els que afecten el conjunt de Catalunya com els municipals. Tant la mobilitat del professorat com la de l'alumnat estan garantides amb la declaració d'autoresponsabilitat.