Un noi estudiant d'FP en un taller d'automoció. / Foto: Elisenda Rosanes (ACN)

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha valorat que la situació viscuda és "excepcional" i per això s'ha treballat una resposta també excepcional.

El conseller hi veu la confluència de diversos motius en l'explicació de l'alta demanda per cursar cicles formatius de grau mitjà.

D'una banda, hi ha entre un 25 i un 30% d'alumnes que no provenen de 4t d'ESO. Són persones majoritàriament amb més de 20 anys i que decideixen tornar a la formació postobligatòria. Cambray ha afegit que la situació econòmica i laboral també és una de les explicacions, ja que molts joves veuen que és bon moment per formar-se.

A més, el curs vinent es produirà el pic en quant a estudiants en edat de cursar aquests estudis i, per últim, el conseller hi veu el resultat de les campanyes de prestigi de l'FP que s'han fet en els darrers anys.

La relació amb la situació del mercat laboral i la pandèmia també s'observa en la tipologia d'estudis més demanats. Entre aquests hi ha majoritàriament els relacionats amb el món sanitari, mentre que entre els que han tingut vacants són d'àmbits com l'oci o el turisme.

Del total de 68 cicles formatius de grau mitjà, 35 han tingut més demanda que oferta i 33 han tingut vacants. El conseller ha destacat que ja s'havia fet un increment de l'oferta, amb 26 nous grups de cicles de grau mitjà i un total de 141 en el conjunt de l'FP.

Ara, després de l'alta demanda, el Departament d'Educació ha decidit cear  4.215 noves places, 1.800 corresponen a la creació dels nous grups i 2.415 a l'increment dels existents.

Cambray ha explicat que la decisió s'ha pres un cop es tenien les dades de matrícula i aquells alumnes que també havien fet sol·licitud a batxillerat han decidit què volen cursar.

Pel que fa als graus superiors, ha reconegut que també hi ha hagut un increment de la demanda però no es prendrà una decisió sobre què fer fins que no es disposi de les dades de matriculació universitàries. En tot cas, tant Cambray com el director general de Formació Professional, Àngel L. Miguel, han apuntat que la resposta serà diferent perquè són estudis i etapes diferents.

Tots dos han detallat que la resposta s'ha fet en base a un estudi molt precís de la situació de cada comarca, municipi i institut. En aquest sentit, han apuntat que grups on havien quedat fora pocs alumnes no donen per crear un nou grup. A més, s'ha hagut de tenir en compte les disponibilitats d'espai i horari dels centres.

Per cicles, s'incrementen en 12 els grups a Cures d'auxiliar d'infermeria, 10 a Sistemes microinformàtics i xarxes, sis de Gestió Administrativa; cinc d'Electromecància de Vehicles Automòbils; cinc d'Atenció a persones en situació de dependència; quatre en Activitats Comercials; quatre en Emergències sanitàries i tres en Guia del medi natural i de temps de lleure.

També s'han incrementat en tres grups els estudis en Farmàcia i parafarmàcia i Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica. Per últim, ha estat d'un l'augment en Instal·lacions elèctriques i automàtiques: Forneria, Pastisseria i Confiteria: Estètica i Bellesa; Vídeo Discjòquei i So i Guia, Informació i Assistència Turístiques.

El conseller ha assegurat que aquesta oferta donarà resposta "pràcticament a la gran majoria" de sol·licituds i absorbirà una "quantitat important" dels estudiants que havien quedat fora. A més, ha indicat que són grups que passaran a ser estructurals.

Per últim, Cambray ha destacat la importància d'aprofundir en l'orientació i de dissenyar una FP "més flexible" que permeti donar resposta a les necessitats i inquietuds dels estudiants però també a la realitat del mercat laboral i social.