El conseller Josep González-Cambray, en roda de premsa posterior al Consell Executiu. / Foto: Bernat Vilaró (ACN)

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Departament d’Educació ha enviat aquest dimarts als centres unes instruccions que inclouen un qüestionari de set preguntes per verificar si els seus projectes lingüístics s’adeqüen al nou decret.

Les direccions hauran de contestar les set preguntes binàries – de sí o no - per saber si poden mantenir el pla actual, o bé si l’han d’adequar. Les instruccions determinen que si es contesten totes les qüestions en afirmatiu, el projecte del centre compleix amb la normativa i, per tant, es pot mantenir.

La primera de les preguntes és si el projecte preveu que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentage.

La segona demana si el projecte preveu també que el català sigui la llengua d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut.

La tercera és la que fa referència a l'ús curricular i educatiu tant del català com del castellà i la quarta qüestiona si el projecte incorpora criteris exclusivament pedagògics i des d'un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials.

La cinquena pregunta demana si el projecte lingüístic té en compte la diagnosi de la realitat sociolingüística del centre, la sisena si té en compte els resultats de les proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en les diferents etapes educatives. El qüestionari es tanca amb la pregunta sobre si el projecte lingüística evita l'ús de percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües.

En les instruccions s'especifica que la direcció del centre ha de verificar que el projecte s'adequa al decret abans del 30 de juny. Afegeix que comptarà amb l'assessorament d ela inspecció i dels equips de llengua i cohesió social i que això es farà mitjançant el qüestionari de verificació. Serà la inspecció referent del centre la que validarà la compleció del qüestionari.

En els casos en què hi hagi respostes negatives, caldrà adaptar el projecte i que aquesta modificació l'aprovi el consell escolar, en el cas dels centres públics, o la titularitat del centre havent escoltat el consell escolar, en els cas dels concertats. Un cop feta la modificació, la direcció o la titularitat del centre hauran de trametre el nou projecte a la direcció del servei territorial corresponent o a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona.

Les instruccions concretes que aquestes actuacions han d'estar fetes "en el termini més breu possible" durant el curs vinent, i amb caràcter general durant els sis primers mesos.

D'altra banda, en les instruccions que s’han enviat als centres s’especifica que el Departament "assumeix la responsabilitat" sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida. En aquest sentit, el Govern recorda que és el departament i el seu responsable – Josep Gonzàlez-Cambray - l’encarregat de verificar-los i donar el seu vistiplau, considerant, doncs, que els centres no fan una altra cosa que donar compliment a l’ordre d’una instància superior.

Tot i això, sí que s’insta als membres de la comunitat educativa a vetllar perquè es compleixin aquests projectes lingüístics. En concret, es recorda que els docents i el personal d'atenció educativa "no poden optar per un ús de la llengua diferent del previst en cada projecte lingüístic". Des d’inspecció es revisarà que s’estigui portant a terme, ja sigui amb visites, controls, o altres tipus de plans específics.

Per últim, es concreta que les instruccions no afecten els centres que imparteixen el p rimer cicle d'educació infantil.

El document que han rebut les direccions fa primer un repàs per la normativa aplicable i el camí jurídic que ha portat fins a l'enviament d'aquestes instruccions. Així, es recorda que el 16 de desembre del 2020 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va establir que la Generalitat havia de prendre les mesures necessàries per garantir un mínim d'un 25% de classes en castellà.

El document remarca que el projecte lingüístic de cada centre s’ha de "revisar i modificar", si s’escau, en funció del coneixement oral i escrit i de l’ús de les llengües que l’alumnat acrediti en les diferents etapes educatives. La revisió es farà mitjançant proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en períodes no superiors als dos anys.

El decret llei també constata la "inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües”.

Les instruccions s'han enviat aquest dimarts, quan complia el termini que havia donat el TSJC al conseller per enviar instruccions sobre l'execució de la sentència.

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha comparegut en la roda de premsa posterior al Govern per explicar les instruccions que s'han enviat als centres aquest dimarts al matí.

El conseller ha defensat que amb les darreres accions impulsades s'ha creat un "escut legal i jurídic" que protegeix els centres educatius davant d'actuacions judicials. En aquest sentit, ha insistit que els projectes es validaran des del Departament d'Educació, en concret des de la inspecció, i d'aquesta manera esdevindrà el "màxim responsable" legal dels mateixos.

Cambray a afegit però, i també ho concreten les instruccions, que els projectes lingüístics s'han de complir dins de les aules i que els docents no poden optar per una llengua diferent de la que marca el projecte. "Un mestre o professor no pot triar en quina llengua fa la classe", ha manifestat. Més tard ha insistit que són els professionals educatius els "responsables" d'aplicar el que marca aquest projecte.

En ser preguntat per aquells centres amb sentències individualitzades, el conseller ha dit que els gabinets jurídics oportuns emprendran "mesures processals" per fer efectiva l'"adequació" de les sentències a la nova normativa vigent. En tot cas, ha defensat que el nou marc ha de servir "per no aplicar cap percentatge a les aules del país".

D'altra banda, ha dit que si hi ha nous processos individualitzats es continuarà actuant com fins ara: la direcció del centre comunica al Departament d'Educació el que hagi rebut de la justícia i la conselleria li fa un "acompanyament". Ha alertat però que els tribunals hauran de tenir en compte que hi ha una nova normativa vigent, normativa que estableix que no s'apliquen percentatges en l'aprenentatge de les llengües.

Cambray ha defensat que "no hi ha manera més democràtica" d'actuar que legislar per protegir els centres i que el Parlament convalidi aquesta normativa. Ha defensat que s'ha parlat amb tothom per buscar el màxim consens polític i social i ha lamentat la judicialització de la llengua: "Allunyem els tribunals de les nostres escoles".