En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Llagostera Ràdio
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Aquest lloc web i el seu domini corresponen a l'Associació Llagostera Media Produccions (en endavant LLMP), associació sense ànim de lucre amb CIF G17829243, entitat gestora de l'emissora local Llagostera Ràdio i amb domicili al c/ Sant Pere, 5 de Llagostera.

LLMP no es fa responsable del contingut, exactitud i actualitazació de la informació que prové d'altres persones que figuiri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d'enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d'informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de LLMP. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre aquets continguts que corresponen o bé a LLMP o a tercers que han autoritzat la utilització a aquest mitjà de comunicació.

De forma general, i llevat que s'indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d'aquest web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de LLMP. Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d'autor.

El logotip de Llagostera Ràdio i els altres dissenys que l'identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia. LLMP autoritza la seva reproducció per a usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi, o difusió cultural.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de LLMP.

LLMP no es fa responsable davant dels usuaris d'aquest lloc web dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de línies, avaries o desconnexions, quan estiguin motivades per causes alienes a LLMP. Tampoc es fa responsable dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LLMP. 

Sempre que sigui possible s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament i dels serveis que ofereix LLMP a aquest web.