En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'ajut del Govern destinada als autònoms en dificultats serà una prestació única que tindrà un import màxim de fins a 2.000 euros. Segons es pot llegir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

L'ajuda només poden demanar la prestació els que en l'última declaració de la renda tenien una base imposable de fins a 25.000 euros. Els treballadors autònoms societaris, cooperatius i col·laboradors n'estan exclosos.

La convocatòria té un pressupost total de 7,5 milions d'euros. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros. En comunicat, la Generalitat ha aclarit que l'ajuda es podrà sol·licitar a partir del 6 d'abril ja que "dissabte no és un dia hàbil a efectes de registre".

La prestació la podran demanar les persones físiques donades d'alta al RETA, com a mínim durant el primer trimestre de 2020, amb domicili fiscal a Catalunya, que figurin com activitats suspeses per l'estat d'alarma i alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i no disposin de fonts alternatives d'ingressos.

En aquest sentit, per rebre aquesta ajuda la base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 25.000 euros.

Els autònoms hauran de demostrar haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, a conseqüència dels efectes de la covid-19. En el cas de persones amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta.

Els socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els col·laboradors no podran accedir a aquesta prestació.

Alhora, es requereix que l'autònom hagi complert les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes.

El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dóna cap dret a l'obtenció de l'ajut.

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquest ajut és d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de publicació de la resolució, que té data del 2 d'abril. En comunicat, la Generalitat ha aclarit que l'ajuda es podrà sol·licitar a partir del 6 d'abril ja que "dissabte no és un dia hàbil a efectes de registre".

El redactat del DOGC apunta que l'ajut és "incompatible" amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, "destinada a aquesta mateixa finalitat". Sindicats com la UGT ja havien demanat a la Generalitat que fes el possible per a permetre que es pogués complementar amb la prestació extraordinària per cessament d'activitat o caiguda del 75% dels ingressos del govern espanyol.

Vota el número 1

Pel 24 de maig

COL·LABORADORS