En directe: Top 25 - Llista èxits

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reconegut el dret de 374 noves sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) durant l'estat d'alarma.

També ha decidit no emetre noves resolucions que suposin la sortida de persones beneficiàries de la prestació, a excepció de casos molt concrets (55), com pot ser el traspàs a una altra prestació a la que es té dret.

El departament garanteix que les persones que ja perceben la prestació continuaran rebent-la amb normalitat. Pel que fa a les situacions d’urgència social, s’atenen a través dels equips d’urgència dels Serveis Bàsics d’Atenció Social i es tracten com a prioritaris.

El Síndic va denunciar que alguns usuaris havien deixat de cobrar aquesta ajuda.

S’han habilitat diversos canals per a tràmits i consultes, així com una guia per a professionals d’altres unitats que participen en l’atenció, la tramitació o la gestió d’aquesta prestació.

Es manté l’equip de treball en mode de teletreball amb la mateixa estructura territorial per poder atendre totes les consultes, tant de ciutadans com de professionals (via correu electrònic).

Continua habilitat el telèfon de consulta gratuït 900 400 012 per a qüestions referides a la RGC i, a més, el SOC també ha habilitat un telèfon gratuït (900 800 046) que, entre d’altres, ofereix informació sobre l’estat i els tràmits d’expedients de la prestació.

D’altra banda, s’han replanificat telefònicament les cites prèvies per sol·licitar la prestació que, a causa del tancament de les Oficines de Treball, no s’han pogut realitzar en la data acordada.

A més, tal com estableix la llei de la RGC, a partir del dia 1 d’abril s’han augmentat els llindars econòmics de la prestació, el que suposarà a partir d’aquest mes la millora de l’import econòmic per a 31.330 famílies.

Des de la declaració de l’estat d’alarma s’han resolt 374 noves sol·licituds aprovatòries que suposen un increment en els expedients vigents. A més, s’han realitzat 207 represes i revocacions (resolucions que permeten el retorn a la prestació). Actualment hi ha 81.636 expedients, que corresponen a 127.711 persones beneficiàries, i la nòmina d’abril de la RGC arriba gairebé als 31,5 milions d’euros.

Han sortit de la prestació 55 casos, que han passat a cobrar una pensió contributiva o no contributiva. S’han valorat i resolt 180 recursos. S’han atès més de 400 peticions/consultes dels Serveis Bàsics d’Atenció Social a través del correu electrònic i 360 consultes ciutadanes a través del web del Departament. S’han tramitat 21 sol·licituds d’urgència que han arribat a través dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de tot Catalunya.

El que no pot garantir el Departament és el lliurament de la totalitat de notificacions certificades per part de Correus. El Govern preveu aprovar el reglament de la llei de l'RGC a finals d'abril.