En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Vista aèria de l'abocador de Solius. / Foto d'arxiu

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Tribunal Superior de Justícia de Cataluya (TSJC) ordena clausurar l'abocador de Solius, un complex de tractament de residus situat entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro.

La sentència de la sala contenciosaadministrativa estima un recurs interposat contra unes obres d'ampliació de les instal·lacions i n'anul·la l'autorització ambiental.

Com a conseqüència d'aquesta anul·lació, la sala dona "el termini màxim d'un mes" a partir de la notificació de la sentència per procedir a aturar l'activitat i clausurar les instal·lacions vinculades a aquesta autorització ambiental. La sentència no és ferma i es pot recórrer presentant un recurs de cassació.

El recurs interposat contra el Departament de Territori i Sostenibilitat i contra el Consorci per al condicionament i la gestió del Complex de Tractament de Residus de Soius sol·licitava que s'anul·lés una resolució del 10 d'octubre del 2014 del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat que atorgava l'autorització ambiental, amb declaració d'impacte ambiental, a l'abocador.

En concret, el demandant argumentava que s'havia construït una bassa compartimentada de lixiviats i aigües seminetes en uns terrenys on no estava permès perquè, segons el planejament urbanístic de Llagostera, estaven qualificats com a sòl no urbanitzable i inclosos en el PEIN del Massís de les Cadiretes. Segons la sentència, les obres es van fer sense permís entre els anys 2009 i 2010 i, a posteriori, es van fer els tràmits necessaris per donar-li cobertura legal i urbanística.

El tribunal conclou que la bassa "resulta manifestament incompatible amb el planejament urbanístic i territorial", motiu pel qual "l'autorització ambiental impugnada va ser concedida indegudament". "Resulta obligat anul·lar l'autorització relacionada amb aquesta bassa, que haurà de ser clausurada immediatament", conclou el tribunal.

El recurs interposat també plantejava la nul·litat de ple dret del document per haver omès l'estudi d'impacte ambiental preceptiu o, en tot cas, perquè havia caducat en el moment d'atorgar l'autorització ambiental. Segons el tribunal, l'estudi d'impacte ambiental datava del març del 2009 i la declaració es va fer l'abril del 2014.

En aquest punt, el tribunal també dona la raó als recurrent: "L'estudi d'impacte ambiental de març del 2009 va caducar pel transcurs de més de quatre anys entre la seva presentació i la declaració d'impacte ambiental".

La sentència conclou que la construcció del vas, de la bassa compartimentada de lixiviats i d'aigües seminetes i d'una nau de premsat "sense cap titulació habilitant" és un fet "realment sorprenent per la seva temeritat i desconsideració de la legalitat". "Faltant aquesta titulació, allò que procedeix és disposar el cessament immediat dels usos i, en tot cas, la restauració de la realitat física alterada", apunta la sentència.

Per tot això, estima el recurs i anul·la l'autorització ambiental recorreguda per "incompatibilitat amb el planejament urbanístic i territorial" en relació a la bassa i per "omissió de l'estudi d'impacte ambiental i, en tot cas, la caducitat del presentat el març del 2009, abans de la sol·licitud d'autorització del 31 de juliol del 2012".

"Com a conseqüència necessària de l'anul·lació de l'autorització ambiental, s'haurà d'ordenar el cessament immediat de totes les activitats i la clausura de totes les instal·lacions a la que es refereix l'autorització ambiental concedida", conclou el TSJC.

El tribunal "anul·la i deixa sense efectes" l'autorització ambiental que abasta el dipòsit controlat de residus no perillosos, la planta de compostatge, el condicionament del nou vas de dipòsit i la millora d'explotació amb la nau de premsat.

El TSJC ordena "el cessament, en el termini màxim d'un mes" de "totes les activitats i la clausura de totes les instal·lacions a la que es refereix l'autorització ambiental concedida al Consorci de Tractament de Residus de Solius per la resolució recorreguda de 10 d'octubre del 2014".

Segons la mateixa sentència, la resolució no és ferma i es pot recórrer interposant recurs de cassació.

Vota el número 1

Pel 7 d'octubre

COL·LABORADORS