En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern crea un grup de de seguiment impulsat per l’Agència Catalana de l'Aigua amb l’objectiu d’identificar la possible presència del coronavirus a diverses depuradores catalanes a partir de l’anàlisi de les aigües residuals.

Aquesta iniciativa, amb una inversió inicial d’uns 400.000 euros, comprèn controls setmanals i quinzenals en 56 depuradores catalanes, que tracten el 80% de les aigües residuals.

Es tracta d’un eina complementària per al Departament de Salut en el control i seguiment de la pandèmia. 34 depuradores urbanes es controlaran setmanalment durant tot el període, 3 es revisaran a l'estiu, 3 a l'hivern i les 16 restants cada 15 dies.

L’objectiu d’aquest projecte és detectar la possible presència de gens i observar-ne l’evolució a cada planta, atès que s’ha demostrat la capacitat dedetectar ARN de SARS-CoV-2 en les aigües residuals entre sis i vint-i-un dies abans que es diagnostiquin els primers casos.

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua coordina el grup de treball, amb la participació de dos laboratoris especialitzats de la Universitat de Barcelona (el Laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics i el Laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d’interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària), i d’EURECAT.

Catalunya té actualment 527 depuradores que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població catalana. 35 d’aquestes estacions depuradores tracten el 80% del total de les aigües residuals, en ser plantes que estan en les zones més poblades de Catalunya.

El programa preveu la recollida periòdica (setmanal o quinzenal, segons el cas) d’una mostra d’aigua dels col·lectors d’entrada a cinquanta-sis depuradores d’aigua residual urbanes repartides per tot el país. Han estat seleccionades atenent a criteris de població servida i representació territorial.

Els controls quinzenals en setze depuradores es realitzen en zones amb menys població i baix risc de propagació, mentre que els mostrejos setmanals es reserven per a les zones de més població i mobilitat. En alguns casos, s’alterna l’anàlisi d’estacions depuradores situades a la costa (als mesos d’estiu) i de muntanya (a l’hivern) lligades a variacions estacionals de població.

Les mostres, un cop preses, es transportaran als laboratoris de la Universitat de Barcelona i d’EURECAT per al seu anàlisi. L’ICRA farà un seguiment de qualitat i integritat del procés per homogeneïtzar els protocols d’anàlisi i assegurar la fiabilitat dels possibles resultats positius.

Els resultats es traslladaran al Departament de Salut per a la seva anàlisi i avaluació, com una eina complementària per adoptar mesures i accions a través del Procicat en el control de la pandèmia.