Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Funcionament intel·lectual límit (FIL) és una condició de salut caracteritzada per diverses disfuncions cognitives associades amb un quocient intel·lectual d'entre 71 i 85 punts.

Determina un dèficit en el funcionament de l'individu pel que fa a restriccions en activitats i limitacions en la participació social. Impedeix, per exemple, assolir un nivell bàsic d'escolarització o accedir al mercat de treball.

A Catalunya, es calcula que un 3% de la població té un funcionament intel·lectual limitat i necessitats de suport intermitent per poder dur una vida normalitzada. Ara, l'IAS lidera una prova pilot al Gironès per fixar les bases per a una atenció integral destinada a aquestes persones.

La prevalença del FIL pot arribar fins al 13,6%, però els estudis són escassos i els resultats àmpliament variables. Al territori català, calculen que aproximadament unes 150.000 persones poden tenir aquesta condició de salut.

El FIL és una agrupació heterogènia de síndromes, trastorns o malalties específiques del desenvolupament neurològic que s'inicia en el període de desenvolupament de la persona. Inclou variacions extremes de normalitat sense cap problema mèdic específic, persones amb alt risc de patir problemes de salut i exclusió social, i persones amb trastorns específics, molts d'ells no suficientment estudiats o reconeguts a les classificacions internacionals.

A títol general, es considera que, com a mínim, un 25% de les persones amb FIL tindran problemes de consums de tòxics o psiquiàtrics concomitants als dèficits cognitius. La població amb FIL presenta una major vulnerabilitat que la població general i, per tant, requereix atenció de salut pública específica. Malgrat el seu impacte social i la vulnerabilitat que se'n derivada, en adults i encara més en nens i joves, i la seva freqüència, el FIL és un "gran desconegut" per als sistemes educatiu, social, sanitari i legal.

Ara, la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a la prova pilot per posar en pràctica les 'Recomanacions per a l'atenció a les persones amb Funcionament Intel·lectual Límit', un document d'ampli abast elaborat per un grup d'experts de referència, entre els quals figuren el Dr. Luis Salvador Carulla, responsable del Centre d'Investigació de Salut Mental de la Universitat Australiana (ANU) i professor de Discapacitat i Salut Mental a la Facultat de Ciències de la Salut (Universitat de Sydney), el Dr. Ramon Novell, psiquiatre i cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual de l'IAS, amb la participació de professionals de diferents àmbits (serveis de salut, educatius, socials, laborals i judicials), especialistes en l'atenció al col·lectiu.

El document de Recomanacions recull el consens internacional sobre els criteris en actuacions, les mesures i els suports necessaris per a l'atenció integral de les persones amb FIL, adreçats fonamentalment als professionals dels àmbits sanitari (salut general i salut mental), educatiu, social, laboral i jurídic. El document també ofereix recomanacions per millorar la detecció precoç i el diagnòstic del FIL i guia en la definició del pla d'atenció individualitzat en totes les etapes de la vida de la persona (seguiment social i sanitari, escola, inserció laboral). També aborda el suport a la família.

Aquesta prova pilot es durà a terme al Gironès, a càrrec de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i a Sabadell, a càrrec del Consorci Hospitalari del Parc Taulí. El projecte, que es va presentar la setmana passada als professionals dels sectors implicats, seguirà un protocol d'actuació elaborat pels diferents departaments de la Generalitat i amb la participació de dos professionals externs de referència, el Dr. Ramon Novell de l'IAS, i la Dra. Montse Pàmias, cap de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l'Hospital de Sabadell.

Aquest protocol detalla com implementar el document de Recomanacions als territoris de la prova pilot, així com un conjunt d'indicadors per facilitar el seguiment i la seva avaluació. El protocol també inclou el model organitzatiu i la coordinació a nivell local del projecte mitjançant un grup de coordinació intersectorial (Grup d'Estudi i Derivació per a persones amb funcionament intel·lectual límit) i la incorporació d'un coordinador local a cada territori, que en el cas de l'IAS és la treballadora social del Servei de Discapacitat, Meritxell Baró.

En el desenvolupament de la prova pilot hi participen professionals dels diferents camps d'actuació: professionals de la salut, de l'educació, de la inserció laboral o dels serveis socials, tant de la Generalitat com d'altres administracions i d'entitats socials. L'objectiu principal que persegueix aquest pilot és comprovar la viabilitat del model dissenyat en el document de Recomanacions i detectar tots aquells aspectes que s'hagin de millorar abans de proposar una implementació a tot el territori català.

El document 'Recomanacions per a l'atenció a les persones amb Funcionament Intel·lectual Límit' es va presentar a Girona l'any 2017, en el marc de la Jornada internacional 'Impacte sanitari i social del Funcionament Intel·lectual Límit', coorganitzada per l'IAS, l'Idibgi i les organitzacions científiques internacionals de referència en el camp.

Com a resultat de la jornada es va redactar la 'Declaració de Girona', document elaborat per la Organització Mundial de Psiquiatria i el Grup d'experts Internacional de Consens FIL, i signat també per la Generalitat de Catalunya. La Declaració de Girona recull el posicionament del Grup d'experts internacionals sobre com entendre i atendre la problemàtica de les persones FIL a tot el món.

La Declaració de Girona es va publicar a la revista científica de referència en el camp 'The Lancet Psychiatry' el març de 2020.

Vota el número 1

Pel 24 de maig

COL·LABORADORS