En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La costa catalana es troba en una situació preocupant. Un informe del CADS alerta que la intensa urbanització i utilització del litoral i el canvi climàtic posen en perill la sostenibilitat d'aquesta zona.

Per això, proposa diverses eines legislatives, impositives i econòmiques per reduir l'impacte humà a la costa.

Amb una longitud d'uns 580 quilòmetres, és un àmbit territorial de gran importància: els seus 70 municipis abasten el 6,7% de la superfície del país però acullen el 43,3% de la població i concentren una part important de l’activitat econòmica, amb una referència especial al turisme. A més, acull hàbitats d’alt valor natural i ofereix un conjunt de serveis ecosistèmics clau.

Així es desprèn de l’informe 'Un litoral al límit', lliurat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i que ha estat presentat aquest dijous en un acte virtual presidit per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i pel president del CADS, Ramon Roca.

L’informe, basat en l’anàlisi d’estudis i publicacions científiques recents, alerta que la costa catalana es troba en una situació límit i destaca la fragilitat dels seus hàbitats i dels serveis ecosistèmics. Així, des de l’any 2017, s’observa una regressió significativa de les platges en alguns sectors del litoral metropolità, amb taxes de regressió mitjana de fins a 9,8 m/any a Badalona i de 7,5 m/any a Montgat, i només un 20% de la costa disposa de prou espai d’acomodació per continuar enretirant-se davant de la pujada del nivell del mar.

La reducció de cabals i de les aportacions de sediments dels rius està suposant regressions dels deltes a causa de l’erosió i de processos de subsidència, especialment al delta de l’Ebre, on s’observa un retrocés de la costa de més de 10 metres/any a la desembocadura del riu. La desembocadura del Llobregat, al seu torn, ha retrocedit gairebé 1 quilòmetre durant el darrer segle.

En aquest sentit, el treball recorda que entre els anys 2002 i 2010 es van aportar aproximadament 775.000 m3/any de sorra al litoral, majoritàriament a les platges de Barcelona, i alerta que la regeneració de sorra amb mitjans mecànics és insostenible a llarg termini i té uns costos econòmics i ambientals elevats i creixents.

D’altra banda, un 70% de les espècies i un 50% dels hàbitats dels sistemes litorals i marins inclosos a la Directiva Hàbitats estan en mal estat de conservació i només un 17% dels hàbitats presenten un estat favorable. També s’observa una regressió de les praderies de posidònia i altres fanerògames, els hàbitats rocosos dominats per macroalgues i el coral·ligen.

La gravetat de la situació de la costa també rau en la urbanització del litoral. El 59% de la franja costanera està urbanitzada en els seus primers 100 metres i hi ha planificada la construcció d’uns 120.000 habitatges nous, situació que està sent revisada per mitjà dels Plans Directors Urbanístics de Revisió de Sòls No Sostenibles, com el del litoral gironí, aprovat l’any 2021, que té previst evitar la construcció de 15.000 habitatges nous.

A més, l’informe subratlla que els impactes del canvi climàtic sobre la costa afectaran les infraestructures ubicades al litoral, ja siguin de transport (com la línia ferroviària R1 de Rodalies), d’energia, de sanejament o de comunicacions, els ports i les obres de protecció, moltes de les quals es troben en zones vulnerables al canvi climàtic.

Cal recordar que el gener de 2020 el temporal Glòria va causar danys amb un cost estimat de més de 75 milions d’euros només en reparacions de ports, platges i passeigs marítims.

L’informe assenyala que l’aprovació de la Llei 8/2020, de protecció i ordenació del litoral, l’aprovació del Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sòls No Sostenibles del litoral gironí i l’impuls del Pla de Revisió dels Sòls No Sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar i del Pla de protecció i ordenació del litoral constitueixen passos importants per a l’ordenació i gestió del litoral.

No obstant això, l’informe fa una crida al Govern i a les altres administracions i actors vinculats al litoral a accelerar el procés d’adaptació climàtica i repensar la costa per fer-la més resistent als seus impactes (especialment, a la pujada del nivell del mar i la intensificació de la freqüència i magnitud dels temporals), i a fer-ho ampliant l’escala territorial de les actuacions de gestió del litoral perquè abasti l’àmbit de la conca hidrogràfica i la zona marina d’in¬fluència.

Com a eina per fer possible aquesta adaptació, l’informe recomana la creació del Conservatori del Litoral (instrument que havia de crear-se en el termini màxim d’un any a partir de l’aprovació de la Llei 8/2020, de protecció i ordenació del litoral) amb funcions de planificació i gestió del litoral i les competències i els recursos necessaris per a l’adquisició de sòl i la realització d’actuacions de desrigidització, restauració i conservació d’ecosistemes.

El treball del CADS també suggereix l’impuls de tota una sèrie de plans d’actuació com ara un Pla per a la restauració i conservació de la costa, un Pla territorial sectorial de turisme, que prevegi la reestructuració de l’activitat turística tenint en compte la capacitat de càrrega del territori, un Programa d’actuacions urgents d’adaptació al canvi climàtic en infraestructures de mobilitat, hidràuliques i de protecció i un Pla de transformació i rehabilitació de l’hàbitat urbà litoral que imbriqui l’espai urbanitzat amb els espais naturals o seminaturals per millorar el paisatge i el benestar de la ciutadania, la connectivitat ecològica i la provisió d’ecosistemes, tot millorant la capacitat d’adaptació al canvi climàtic.

Altres mesures necessàries incloses a l’informe són el restabliment de la dinàmica hidromorfològica de la xarxa hidrogràfica i del litoral per garantir l’aportació de sediment als sistemes costaners i un funcionament correcte dels ecosistemes fluvials, l’ampliació dels instruments de conservació, restauració i gestió ecosistèmica en els sistemes litorals marins que garanteixin el manteniment de la biodiversitat i la sostenibilitat de l’explotació pesquera i dels altres usos de l’economia blava, i el foment dels mecanismes de cogovernança.

Finalment, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible recomana per a la costa catalana desenvolupar els instruments legislatius necessaris per implantar un model d’economia més circular i de gestió de residus que redueixi la càrrega de plàstics i altres residus i contaminants que arriben a mar, la introducció de nous instruments de fiscalitat ambiental que cobreixin els múltiples usuaris i usos del litoral i facin efectiu el principi de “qui contamina, paga”, i una estratègia coordinada de vigilància i monitoratge del sistema litoral per garantir un bon coneixement del seu estat i de la seva evolució amb el desenvolupament del Servei d’Oceanografia Operacional de Catalunya i l’impuls a les campanyes de ciència ciutadana sobre el litoral.

Vota el número 1

Per l'1 de juliol

COL·LABORADORS