En directe: Compàs de Cobla - REPETICIÓ

 Llagostera Ràdio on-line

L'equip de professionals que integren el grup d'atenció. / Foto: ICS Girona

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El maltractament i la violència sexual exercits contra els infants i adolescents són un problema que sovint es manté ocult i que és difícil de detectar, sobretot en infants molt petits.

El problema en infants petits és que no ho poden verbalitzar o no són conscients de la gravetat dels fets.

Aquestes situacions es poden detectar a partir de la revelació a l’equip docent de l’escola, de la detecció en un centre sanitari, a través d’un familiar, o perquè les víctimes hi contacten directament.

Ara, a la Regió Sanitària de Girona ha posat en marxa al Trueta una unitat específica per tractar casos de violència sexual i maltractament greu en infants i adolescents. Està integrat per 6 professionals de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut d'Assistència Sanitària, de diferents disciplines: dos pediatres, una psicòloga, 1 psiquiatra i 2 treballadores socials. A més, compta amb el suport de professionals d'infermeria i administratius, i també de ginecologia, com a metgesses i metges consultors.

La posada en marxa de l'equip, de referència per a tota la regió, s'emmarca en un projecte de Salut que inclou 8 Equips Funcionals d'Experts (EFE) a tot el territori. El de Girona ja ha atès una cinquantena de casos.

En el diagnòstic i tractament de les víctimes de maltractament hi intervenen diferents dispositius assistencials, segons la situació. Així, des de l'atenció primària es fa prevenció, la detecció i el diagnòstic dels casos lleus, moderats i, fins i tot, greus.

Els serveis d'Urgències dels hospitals atenen els casos d’urgència, mentre que a aquests equips específics atenen els casos d'agressió sexual infantil de fa més de 72 hores i es fa el seguiment dels casos de maltractament greu.

L'equip s'activa des del moment que arriba la notificació d'un infant o adolescent amb sospita o certesa de possible violència sexual i/o de maltractament físic greu, que no requereixi atenció al servei d'Urgències. Immediatament es programa una primera visita, que pot ser presencial o telemàtica. En aquesta primera visita d'acollida se cita la família, es recull tota la informació del cas i es realitza una valoració sociofamiliar.

En una segona visita es realitza una entrevista exploratòria a l'infant, durant la qual s'utilitzen tècniques d'entrevista i metodologies no contaminants ni suggestives, per no interferir en el seu relat.

Quan no es detecta evidència de violència sexual ni maltractament greu, des de l'EFE es realitza un treball d'apoderament i psicoeducatiu amb el menor. Si es detecten seqüeles o algun tipus de psicopatologia associada a la violència sexual o al maltractament es fa una intervenció terapèutica.

A més del diagnòstic, tractament inicial i seguiment dels casos, els professionals d'aquests equips també col·laboren en la prevenció i la detecció de les situacions de risc, treballant conjuntament amb els professionals del territori i en coordinació amb els professionals d'altres àmbits (departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, d'Educació, de Justícia o d'Interior).

Vota el número 1

Pel 10 de febrer

COL·LABORADORS