En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Un professor amb dos alumnes. / Foto: Nia Escolà (ACN)

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimecres les dues mesures en matemàtiques i comprensió lectora, que la consellera Anna Simó ja va anunciar fa unes setmanes.

Ho va fer com a resposta a les conclusions del grup d'experts creat arran dels resultats del darrer informe PISA.

El pla de millora de la competència de matemàtiques parteix de l'anàlisi dels resultats de les proves de competències bàsiques de 6è i 4t de primària i de 4t d'ESO dels darrers anys, així com de PISA. Aquests mostren que a primària cal incidir més en aspectes concrets de numeració i càlcul; espai, mesura i gràfica; i relacions i canvi.

A secundària cal incidir en sentit numèric i en sentit espacial i de mesura. A més, en les dues etapes la meitat de les errades es concentren als problemes de connexions entre competències, reflexions, argumentació i resolució de problemes.

Davant d'això, i a partir de l'anàlisi d'experiències a Catalunya i arreu, Educació ha ideat un pla centrat en la didàctica manipulativa de les matemàtiques, de tal manera que els alumnes aprenguin experimentant. Això però s'aplicarà a 200 centres, prioritzant els d'especial complexitat que estiguin interessats a millorar els seus resultats en aquesta matèria. L'objectiu és que els centres participants assoleixin resultats superiors a la mitjana dels centres de la seva mateixa tipologia.

El pla rep el nom de Florence, en al·lusió a la infermera i estadística britànica Florence Nightingale, i tindrà una durada de tres anys, a partir del curs 2024-2025, amb un pressupost de 2,4 milions d'euros. Es crearà un equip format per 12 docents de primària i dos de secundària que quedaran alliberats per centrar-se en aquest programa.

A través del programa, els centres participants rebran una maleta amb materials manipulatius de didàctica de les matemàtiques. A més, es faran programacions i guies per a que els alumnes de 4t i 5è de primària i 1r o 2n d'ESO dels centres participants puguin destinar dues de les quatre hores de gestió autònoma a enfortir les matemàtiques. L'equip de 14 docents destinats a aquest pla formaran i acompanyaran els docents però també aniran als centres un cop cada dos o tres setmanes. En aquestes visites, els docents especialistes donaran classe amb el docent i podran aplicar els coneixements.

Més enllà d'aquestes mesures concretes, fonts d'Educació han explicat que també treballen per crear un perfil professional de matemàtiques per primària, en elaborar una guia curricular amb els criteris d'avaluació per cicle i fan un treball conjunt amb les universitats per a crear postgraus de matemàtiques, mencions de matemàtiques en graus i acords conjunts per millorar la formació inicial dels docents.

Fonts d'Educació han indicat que la convocatòria per formar part dels centres es publicarà al juny i els escollits es coneixeran al juliol. Durant la tardor aquests centres podran preparar el programa i començar a aplicar-ho a partir del gener, tot i que si n'hi ha que necessiten més temps ho podran endarrerir.

D'altra banda, els materials es faran arribar als 200 centres participants però les mateixes fonts han indicat que acompanyaran altres centres que també vulguin adquirir-les. Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) en tenen 75 més. El cost de cada maleta és d'uns 600 euros.

Pel que fa a la llengua, s'ha ideat un pla de millora de la competència lectora que, entre les seves mesures, inclou la creació d'aquesta xarxa de comprensió lectora entre uns 250 centres. La xarxa té per objectiu treballar intensament la competència lectora. Els centres participants han de mostrar interès per participar-hi, un 80% dels docents del centre s'han de comprometre a participar-hi i tenir biblioteca escolar activa serà un requisit que es tindrà en compte. La xarxa es constituirà al maig i per cada centre hi haurà de dos a quatre representants.

Un cop constituïda, es faran quatre sessions per als seus membres i una final que es destinarà a tots els centres educatius. En les que són exclusivament de la xarxa es treballaran diversos components que es consideren cabdals en la comprensió lectora durant els dos anys de durada del programa.

El primer any es treballarà la fluïdesa, el vocabulari i els continguts, la descodificació i les estratègies de comprensió. Això es farà tant amb plenaris amb els representants dels centres com en sessions dinamitzades als centres per part dels representants. Tot plegat es complementarà amb l'assessorament dels coordinadors de llengua (LIC) que ja hi ha als centres.

Una segona estratègia serà la creació d'una segona xarxa per incidir en l'oralitat, molt vinculat a la immersió lingüística. En aquest cas, es faran seminaris amb els caps d'estudis i coordinadors pedagògics dels centres educatius amb quatre sessions al llarg del curs. Aquests caps i coordinadors seran després els encarregats de fer que la formació arribi a la resta de docents del centre per aplicar les estratègies adquirides.

En tercer lloc, una cinquantena de centres participaran en una prova pilot per millorar les biblioteques escolars. A banda d'actualitzar el model de biblioteca, també es busca ampliar el nombre de biblioteques escolars que apliquin el model. Per aconseguir-ho s'oferirà formació i altres mesures de dinamització i impuls de la lectura.

Fonts d'Educació han indicat que totes aquestes mesures busquen estendre els coneixements a tots els centres però es farà a partir de l'experimentació i el treball en els centres concrets que hi treballen. Malgrat això, asseguren que s'han creat entorns i s'utilitzaran d'altres que ja existeixen per posar en comú les diferents experiències, de tal manera que tot el sistema les conegui i les pugui aplicar.