En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Els equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària han duplicat la mitjana d'atencions domiciliàries que es feia abans de la pandèmia.

Els professionals de l'atenció primària s'han readaptat per evitar que els usuaris es desplacin als centres de salut i fomentar que es quedin a casa.

Per aquest motiu, han incrementat les sortides als domicilis i les visites telefòniques, que es fan des dels mateixos CAP, una fórmula que també s'ha reforçat amb més professionals que atenen dubtes sobre l'estat de salut, la medicació o el seguiment de malalties cròniques.

En relació al seguiment específic de la covid-19 en pacients amb simptomatologia lleu i que fan la quarantena a casa seva, han fet més de 35.000 trucades de control.

L'increment d'activitat domiciliària s'ha produït tant a les zones urbanes com a zones rurals de les diferents àrees bàsiques de salut. S'han arribat a fer fins a 1.100 visites en un sol dia, tot i que la mitjana des que va començar la crisi sanitària és d'unes 420 diàries. D'aquestes, un 75% les duen a terme professionals d'infermeria i un 25% professionals de medicina.

A més, els CAP han continuat atenent tant les visites urgents per altres motius com aquelles visites programades no ajornables de la població adulta, de la població infantil i de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva.

La suma de totes les atencions que s'han fet entre l'1 de març i el 17 d'abril, entre presencials (als centres i a domicili) i telefòniques, supera les 564.000 visites.

Una altra responsabilitat assumida també per l'atenció primària ha estat la posada en marxa d'un equip que fa extraccions de mostres per fer la prova de la covid-19, tant a domicilis particulars com a centres residencials (geriàtrics, residències de persones discapacitades físiques i psíquiques, pisos tutelats) i al Centre Penitenciari Puig de les Basses.

En el marc de la reestructuració de funcionament dels centres d'atenció primària, que ha obligat a crear agendes específiques de covid-19, també s'han tancat una setantena de consultoris locals per atendre la demanda reduint al màxim la transmissió de la malaltia i, a la vegada, garantint la seguretat dels professionals.

En aquest sentit, han fet formacions específiques en l'atenció a pacients amb símptomes sospitosos de covid-19, tant des del vessant clínic com epidemiològic; han creat nous torns de treball i han dissenyat nous circuits de circulació d'usuaris als CAP, per separar els pacients amb simptomatologia de covid-19 dels qui no en tenen.

En un comunicat, l'ICS i l'IAS remarquen que, més enllà de les atencions telefòniques i les visites domiciliàries, tots els professionals de l'atenció primària s'han bolcat a fer front a les noves necessitats generades, en un esforç d'actualització constant per incorporar a les seves pràctiques els procediments i les guies, que han anat evolucionant per donar una millor resposta a la pandèmia.

L'impacte emocional generat per aquesta pandèmia, tant a professionals com a usuaris, també ha fet necessària la gestió d'un suport psicològic en l'àmbit de l'atenció primària, basat en l'equip de psicologia dels EAP del Mutuam i del Programa de suport de la Xarxa de Salut Mental de l'IAS.

Vota el número 1

Pel 2 de desembre

COL·LABORADORS