En directe: Informatiu local i comarcal + Agenda local

 Llagostera Ràdio on-line

Una classe de l'Escola d'Adults de Girona. / Foto d'arxiu

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El departament d'Educació ha indicat que aquest tercer trimestre els centres d'adults hauran d'educar, en la mesura del possible, de forma telemàtica.

A l'hora d'avaluar hauran de tenir en compte les diferents limitacions de l'alumnat.

La Generalitat ha donat diferents criteris per als ensenyaments que s'hi imparteixen. Segons un comunicat d'Ensenyament difós aquest diumenge, les tasques que facin durant el confinament els alumnes que s'estan traient el Graduat en educació secundària es consideraran un "valor afegit en l'avaluació" però "mai una penalització".

En el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà, l'avaluació del tercer trimestre i final farà una valoració individual de cada alumne "segons l'assoliment de les competències treballades en cada àmbit, la seva evolució al llarg del curs i les seves circumstàncies personals i perspectives de futur". A més, en la mesura del possible es continuarà treballant de forma telemàtica.

Els centres on s'imparteixin cursos de preparació per a proves d'accés lliuraran a l'alumnat que superi la formació la certificació, en la qual es farà constar la qualificació.

Com en els anteriors ensenyaments, el professorat haurà de valorar l'assoliment de les competències treballades per cada alumne individualment, així com les seves circumstàncies personals. I davant de la situació actual, les tasques realitzades seran un element positiu per l'alumnat i mai una penalització.

En els cursos de Competències en tecnologies de la Informació i la comunicación, davant la impossibilitat de realitzar els projectes finals de forma presencial als centres, tal com estableix la regulació d'aquest certificat, excepcionalment l'alumnat haurà de ser qualificat únicament tenint en compte l'avaluació contínua que haurà d'incloure la realització dels projectes finals de forma telemàtica sempre que sigui possible.

L'avaluació global dels nivells 1 i 2 dels ensenyaments de llengües estrangeres serà el resultat de l'avaluació contínua i per tant seguirà les directrius generals. En el nivell 3, que segons regulació habitual preveu la prova presencial, l'alumnat haurà de ser qualificat únicament tenint en compte l'avaluació contínua.

A l'hora d'avaluar l'alumnat de llengua catalana i castellana caldrà valorar les tasques que s'hagin pogut lliurar abans del 12 de març, l'assoliment de les competències treballades, la seva evolució al llarg del curs i les seves circumstàncies personals.

En els centres en seu penitenciària s'aplicaran les mateixes instruccions que als altres ensenyaments que s'imparteixen en centres d'adult. En aquest cas, però, es tindran en compte les seves circumstàncies i s'elaboraran noves orientacions amb el departament de Justícia.

Vota el número 1

Pel 30 de setembre

COL·LABORADORS