Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’estudi, sota el títol ‘Desigualtats socioeconòmiques en el nombre de casos i la mortalitat per covid-19 a Catalunya’, constata que el virus no afecta a tothom de la mateixa manera.

Així ho indiquen alguns treballs arreu del món. Per exemple, a Nova York, una persona que pertanyi a la comunitat afroamericana és propici a tenir taxes més elevades d’infecció i mortalitat per coronavirus.

L’informe posa l’accent en les taxes observades en les persones amb menor nivell socioeconòmic i les desigualtats de gènere. La taxa de mortalitat estandarditzada en els homes de 80 o més anys en el grup de menor nivell socioeconòmic és de 2.832,4 per cada 100.000 homes, mentre que en les dones és de 1.361,9.

Paral·lelament, l’estudi no percep un gradient ni en les taxes de casos ni en les de mortalitat segons el nivell socioeconòmic de l’Àrea Bàsica de Salut. Ara bé, algunes ABS concretes presenten unes taxes més elevades de mortalitat i alhora estan en el grup d’ABS de nivell socioeconòmic més baix.

En canvi, sí que s’observa que les taxes de casos en el grup d’edat de 65 a 79 anys en ABS de nivell socioeconòmic menor són més altes que en els altres grups d’ABS. Per últim, l’informe recorda l’existència d’estudis geogràfics sobre la mortalitat per coronavirus realitzats a la ciutat de Barcelona segons seccions censal, on s’han trobat desigualtats socioeconòmiques.

Per fer l’estudi, el nivell socioeconòmic individual s’ha mesurat mitjançant la informació sobre trams de renda i situació laboral i social, establint 4 categories de nivell socioeconòmic: persones exemptes de copagament farmacèutic, amb renda anual per sota de 18.000 euros, amb renda anual entre 18.000 euros i 100.000 euros, i amb renda anual per sobre dels 100.000 euros.

Per agrupar les ABS segons el nivell socioeconòmic de l’àrea, s’ha fet servir l’índex socioeconòmic compost. Per a aquest índex, emprat en l’assignació de recursos a l’Atenció Primària, es fan servir dades poblacionals de nivell socioeconòmic, nivell d’instrucció, ocupació, esperança de vida, taxa de mortalitat prematura i hospitalitzacions evitables.