En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Els administradors de finques de Catalunya han reclamat a la conselleria de Justícia adaptar el règim jurídic de la Propietat Horitzontal per tal de reduir així la probabilitat de nous rebrots de la covid-19.

La sol·licitud ha estat acceptada i, a través del Decret Llei 26/2020, s'ha suspès durant prop d'un any l'obligació de convocar juntes de propietaris, fins al 30 d'abril de 2021.

Malgrat que no existeix el deure de convocar-les, s'atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar-les igualment –a instàncies de la Presidència o a petició d'almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot- complint la distància de seguretat d'1,5 metres o per videoconferència.

La convocatòria per videoconferència o altres mitjans de comunicació ha de complir l'article 312-5.2 del Codi Civil Català i ha de garantir la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i en l'emissió del vot.

En paral·lel, i fins que no es convoqui i celebri una junta ordinària, les comunitats de veïns poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els següents requisits: emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d'informació i de vot; i que quedi constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat.

En cas de no convocar-se la reunió de junta de propietaris, l'últim pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la següent junta ordinària, en la qual també s'haurà de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs com qualsevol junta ordinària, de conformitat amb l'art. 553-15 del Codi Civil de Catalunya.

Es recorda la importància de mantenir la distància de seguretat mínima de 1,5 m2, en aquells casos que es celebrin reunions presencials.

Vota el número 1

Pel 17 de juliol

COL·LABORADORS