En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Estudiants entrant a la Facultat de Ciències de la UdG. / Foto: arxiu ACN

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Síndic de Greuges ha publicat una resolució que valora el tractament que han donat els centres universitaris a les afectacions causades per la pandèmia de la covid-19.

La institució ha rebut queixes per les afectacions i les dificultats provocades per algunes de les mesures preses, motiu pel qual va iniciar una actuació d'ofici.

En aquest sentit, ha valorat positivament l'"esforç d'adaptació" a les noves necessitats però ha apuntat que algunes pràctiques "han pogut suposar vulneracions de dret".

Ha apuntat que la forta iniquitat històrica existent en l'accés i la continuïtat a la universitat s'ha vist incrementada durant la crisi de la covid i per la necessitat de fer un seguiment telemàtic del curs.

El Síndic ha reclamat que es garanteixi que la continuïtat dels estudis no sigui obstaculitzada per les conseqüències de la crisi, que es faciliti a tots els estudiants, especialment aquells que han pogut justificar dificultats, l’exempció de preus en segones matrícules i convocatòries, i que es flexibilitzi l’aplicació de recàrrecs, entre d’altres.

Ha suggerit també una avaluació de les afectacions pel que fa al seguiment acadèmic i que es valori, en alguns casos, la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única fora del termini previst.

Sobre la bretxa digital, ha apostat per convocar ajuts extraordinaris específics per cobrir les necessitats que hagin pogut sorgir durant la crisi. En aquest sentit, es valora molt positivament la reforma del sistema de beques i ajuts anunciat pel govern espanyol, i també l’augment en la dotació pressupostària, però ha afirmat cal repensar el sistema de beques d’acord amb el concepte de les beques salari, amb una quantitat fixa i estable.

També ha demanat que es mantinguin els horaris per permetre la conciliació laboral i familiar, així com vetllar perquè la flexibilitat derivada de la docència en línia no vagi en detriment del benestar i la conciliació, i que es respectin els horaris establerts prèviament per a la docència presencial.

D'altra banda, ha reclamat una avaluació i adaptació individualitzada a la nova situació de cada alumne amb discapacitat per tal que puguin fer un seguiment acadèmic adequat en les noves circumstàncies de presencialitat adaptada del curs vinent.

La resolució també afirma que els dèficits de finançament i la precarització del personal docent són dues qüestions estructurals que cal pal·liar per atendre les noves exigències i la pèrdua d’ingressos derivades de la COVID-19.

Així veu necessàries mesures de mitjà-llarg termini per millorar l’estabilitat i reduir la precarietat del personal docent. En aquest sentit, ha reclamat també una formació intensiva de tot el professorat universitari per adaptar-se a les noves exigències de docència.

Pel que fa a les pràctiques externes i la internacionalització, el Síndic ha apostat també per mantenir-les en la mesura que els condicions sanitàries ho permetin.

D'altra banda, el síndic, Rafael Ribó, ha considerat que en cas d'impossibilitat de prestar un servei presencialment o de deficiències en la qualitat i especialment en el cas de màsters i postgraus, caldria "valorar alguna compensació per serveis no prestats".

També ha demanat esmenar esforços en garantir una avaluació "realment competencial i continuada", davant les dificultats de comprovació d'autenticitat i d'autoria, així com la disponibilitat de consulta de recursos externs mentre es fan les proves. Així, ha demanat vetllar perquè la necessitat de comprovació d’autoria no vagi en detriment del dret a la intimitat, i també per preservar horaris de descans i evitar sobreexigència derivada de la no-presencialitat.

Per això, veu necessària l’elaboració d’un sistema de seguiment continuat i detallat de les modificacions de les agències de qualitat i avaluació en línia, i també posar en relleu la realització de les pràctiques externes i combatre, en el moment que sigui possible, la impossibilitat de fer intercanvis, congressos i seminaris internacionals.

El Síndic ha destacat també la tasca feta per universitats, síndics i consells d'estudiants i ha instat a mantenir tots els canals de comunicació i participació. A més, ha instat a assegurar les mesures d'higiene i a fer un seguiment individualitzat dels alumnes.

Per últim, ha demanat que es mantingui el suport a la recerca i s'estengui la pròrroga i els augments salarials i preveure possibles pròrrogues i la dotació de material i recursos per al personal investigador predocotoral.

Vota el número 1

Pel 24 de maig

COL·LABORADORS