En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El passat 4 de gener, el Govern va establir la suspensió de les activitats de lleure infantil i juvenil, així com la suspensió de les activitats extraescolars o esportives que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual.

Més enllà dels llocs de treball i dels serveis que porta associats, el lleure educatiu s'erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències que la situació de pandèmia pot tenir per a infants i adolescents, sobretot per a aquells més vulnerables socioeconòmicament.

Per això, i amb l’objectiu de pal·liar les pèrdues econòmiques del sector i ajudar-lo a afrontar les dificultats que travessa, així com les contínues exigències d’adaptació, el decret llei preveu una partida de 6 milions d’euros, que es distribuirà en tres modalitats d’ajut diferents en funció dels beneficiaris.

Hi haurà ajuts dirigits a entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d'entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per entitat.

També hi haurà ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant.

Per últim, hi haurà ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut: 2.500 euros per instal·lació.

La concessió d’aquests ajuts no requereix cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits exigits mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant.

Les entitats, empreses i persones autònomes que compleixin els requisits i presentin les sol·licituds dins del termini establert rebran els ajuts, que estan concebuts com a ajudes extraordinàries i puntuals en forma de prestació econòmica de pagament únic.

El crèdit no exhaurit en una modalitat es podrà traspassar a qualsevol de les altres dues i, en cas que s’exhaureixi el pressupost global dels ajuts, el decret llei preveu ampliar-ne la dotació.

Vota el número 1

Pel 9 de desembre

COL·LABORADORS