En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'avaluació dels alumnes de sisè té caràcter diagnòstic i no marca la superació o no de l'etapa. El resultat no té efecte ni en l'avaluació final, ni en la decisió de passar a l'ESO.

Les avaluacions comencen aquest dimarts amb les proves de competències en llengua castellana i matemàtiques, dimecres s'avaluaran la llengua catalana i l'estrangera (anglès i/o francès); i el dijous es farà la prova de coneixement del medi natural i si s'escau, d'aranès.

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s'avalua la comprensió oral, la lectora i l'expressió escrita. Pel que fa a la llengua estrangera, s'avaluen la comprensió lectora i la comprensió oral, en concret els processos d'obtenció d'informació i d'interpretació. En l'expressió escrita es mesura la competència discursiva i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, es mesura la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres; produir i interpretar diferents tipus d'informació matemàtica i aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, entre d'altres.

Quant a la prova sobre medi natural, s'avalua l'explicació de fenomens naturals i aplicacions tecnològiques, el reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i la interpretació d'informació científica i tecnològica proporcionada en forma de dades i proves.

L’alumnat que s'examinarà prové de 2.268 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. Un total de 13.713 corresponen al Consorci d'Educació de Barcelona, 11.414 dels serveis territorials del Vallès Occidental, 10.284 dels de Maresme-Vallès Oriental, 9.224 dels del Baix Llobregat, 9.320 dels de Barcelona Comarques, 8.825 dels de Girona, 7.536 dels de Tarragona, 6.057 dels de Catalunya Central, 4.715 dels de Lleida i 1.855 dels de les Terres de l'Ebre.