En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La tarifa social del cànon de l'aigua, creada el 2011, bonifica en un 100% aquest impost a les famílies més vulnerables que utilitzin fins a 27 m3/trimestre.

És un consum que el 72% dels rebuts de l'aigua declarats a Catalunya no superen. En cas que alguna família en situació de vulnerabilitat superi aquest primer tram, se li aplica la bonificació en un 50%.

La consellera Jordà ha explicat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) calcula que unes 100.000 famílies a Catalunya es podrien acollir a la tarifa social, però que no totes hi accedeixen perquè en desconeixen l'existència o bé perquè s'han trobat en la situació de vulnerabilitat en els darrers mesos, a causa de l'impacte socioeconòmic de la covid-19.

Amb l'objectiu de difondre aquesta bonificació, la Generalitat ha creat la campanya 'Aigualtat' –que suma els conceptes d''aigua' i 'igualtat'- i que durarà tres setmanes per explicar quins són els col·lectius que s'hi poden acollir i com ho han de fer.

La tarifa social s'adreça a col·lectius vulnerables, com famílies amb tots els membres a l'atur, persones preceptores de pensions mínimes contributives o famílies en risc d'exclusió residencial, entre altres situacions.

En els últims anys, han incrementat el nombre de famílies que s'acullen a la bonificació, que han passat de 52.540 el 2019 a 75.966 el 2021. A Barcelona, fa dos anys n'eren 46.131 i el 2021, 67.087; a Tarragona, s'ha passat de 3.282 famílies el 2019 a 4.646 l'any passat; a Girona, de 1.845 a 2.640 i a Lleida, de 1.282 a 1.593

La campanya es difondrà a través dels mitjans de comunicació i altres suports, com ara el canal de Metro de Barcelona; opis a les estacions de trens i autobusos o el 012. La campanya també preveu canals específicament adreçats als col·lectius que es podrien beneficiar de la tarifa, com les oficines d'atenció a la ciutadania o de drets socials. El director de l'ACA, Samuel Reyes, ha destacat els diversos canals perquè la informació arribi als col·lectius que es poden acollir a la bonificació.

La campanya també s'ha adaptat al castellà, l'àrab i l'urdú. A més de les accions publicitàries, l'ACA ha augmentat els mitjans dels serveis d'atenció per poder absorbir l'increment de peticions que preveuen, segons ha indicat Jordà.

El cànon de l'aigua, que es va començar a aplicar el 2000, pot suposar fins a un 30-40% del total del rebut de l'aigua i, des de 2017, no ha registrat cap increment. Els diners que es recapten amb aquest impost són la principal font de finançament de l'ACA i permeten garantir el funcionament de vuit embassaments, 536 depuradores i prop d'un centenar d'estacions d'aforament, entre d'altres infraestructures hidràuliques. El cànon també permet actuacions de vigilància i protecció, així com inversions abastament, sanejament i millora del medi hídric.

En el pròxim cicle de planificació hidrològica (2022-2027) es destinaran més de 2.380 milions d'euros a actuacions i mesures en matèria d'aigua, 1.400 dels quals seran aportats per l'ACA; una xifra que significa doblar la inversió de l'actual cicle de planificació.

Aquest cànon es calcula per trams, depenent del volum d'aigua consumida. Des del 2000 s'aplica l'ampliació per trams a llars amb quatre o més persones: en el primer tram, s'afegeixen tres metres cúbics mensuals per persona als límits de consum establerts; dos metres cúbics mensuals per persona en al segon tram i un metre cúbic per persona en el tercer. Reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que, a efectes de l'ampliació, compten com a dues persones.

Actualment s'acullen l'ampliació per trams 362.694 famílies, una xifra inferior a la dels últims anys (408.360 el 2019 i 387.866 el 2020) per les revisions censals de sol·licituds antigues en què s'ha tancat l'expedient, segons assenyala l'ACA.

La directora de l'Àrea Tributària i d'Ingressos de l'ACA, Mariona Coch, calcula que les bonificacions suposen uns 18 milions d'euros l'any, 15 dels quals corresponen a les ampliacions de tram i 3 al cànon social.