En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Sessió pluridisciplinària setmanal de la Unitat de Trastorns Cognitius de l’IAS. / Foto: IAS

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Segons les dades recollides, la incidència de la demència (casos diagnosticats de nou) a la Regió Sanitària de Girona se situa en 6,1 casos per cada 1.000 habitants majors de 65 anys.

D'aquests, el 54,6% són casos diagnosticats de malaltia d'Alzheimer, el subtipus de demència més freqüent, seguit de la patologia mixta amb component vascular. Aquest diagnòstic és un dels que major increment ha tingut al llarg dels anys, afavorit per una banda per la millora a l'accessibilitat de les proves de neuroimatge i també associat a un envelliment de la població.

El 61,6% dels diagnòstics de demència s'han fet en la fase lleu de la malaltia que és quan els símptomes de deteriorament cognitiu comencen a ser evidents i comporten interferències en la realització d’activitats instrumentals de la vida diària. Un 30,2% de casos han estat diagnosticats en una fase moderada de la malaltia, que ja comporta una major dependència, i el 8,1% restant en una fase greu.

Els símptomes comencen a aparèixer a l'entorn de 2,5 anys abans del diagnòstic tot i que hi ha subtipus menys freqüents on el diagnòstic de demència pot arribar fins 3 anys més tard, com és el cas de les demències frontotemporals (3,2 anys). Aquest fet s’ha associat a una edat d'inici precoç (13,8% abans dels 65 anys) i un curs evolutiu que es pot confondre amb altres trastorns psicològics.

El 84,2% de les persones diagnosticades han estat derivades del seu centre d'atenció primària. Aquest percentatge ha anat incrementant també al llarg d'aquests 15 anys. La resta de casos venen derivats d'altres dispositius hospitalaris (12,1%) i en un menor percentatge de la xarxa de salut mental i addiccions (3,5% - 0,7%).

Dels 10.043 casos registrats fins a desembre de 2021, el 62,6% eren dones amb una mitjana d’edat de 80,9 anys, gairebé dos anys més que els homes. De forma associada, 56,5% dones eren vídues en front el 16,8% d’homes. Segons les dades actuals, la major part dels casos diagnosticats viuen a casa seva en el moment del diagnòstic (72,3%), dels quals el 29,2% hi viuen sols (tot i que la majoria té supervisió i suport per part de familiars o professionals).

El registre, gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), que vincula els hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, i els hospitals comarcals d’Olot, Campdevànol, Palamós, Figueres, Blanes i més recentment també el de Calella de Mar, té per objectiu aportar a la Regió Sanitària de Girona informació directa de la incidència de demència a la xarxa pública d'hospitals i de les seves característiques, com ara els subtipus de la malaltia o la seva gravetat en el moment diagnòstic.

Des del seu inici, l'any 2007, ha compaginat la recopilació de la informació i l'anàlisi de les dades amb la difusió de la informació. Paral·lelament, l'anàlisi de les dades obtingudes ha servit per generar diferents línies de recerca amb disset articles publicats en revistes capdavanteres d'abast nacional i internacional. Així mateix, el Registre ha col·laborat en programes de suport a les famílies i propostes de divulgació a la població general.

Vota el número 1

Pel 2 de desembre

COL·LABORADORS