En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La llei 1/2022, de 3 de març, va disposar que calia la creació del registre de grans tenidors d’habitatges.

El registre ha d’establir no només els subjectes obligats a constar-hi, sinó també les dades que han de ser objecte d’inscripció.

Les dades que han de constar son: la situació dels habitatges desocupats o ocupats sense títol habilitant: la titularitat, la ubicació, la superfície, si disposen de cèdula d’habitabilitat i altres dades que permetin determinar les condicions de conservació i manteniment de l’immoble; adjudicació a favor seu o d’un tercer de l’habitatge especificant, a banda de les dades citades anteriorment.

També hi ha de constar la identificació de l’anterior titular, l’import amb què s’ha adjudicat i la data, si escau, del llançament o la desocupació; i les circumstàncies i condicions en què cessi la condició de desocupació, l’execució d’obres de rehabilitació o reforma que justifiquin la desocupació temporal, així com les dades relatives a la transmissió, per qualsevol títol, dels habitatges objecte d’inscripció.

La finalitat d’aquest registre és la inscripció dels grans tenidors per tal de facilitar tant l’aplicació de les mesures de concertació amb l’administració com l’aplicació d’aquells mecanismes que formen part de les seves obligacions i que determina la normativa catalana.

Per altra banda, l’aprovació del decret també permetrà regular el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant ja existent, de manera que es pugui tenir un major control del parc desocupat sense causa justificada a l’efecte de resoldre problemàtiques socials d’habitatge.

A més, es pretén incrementar la seguretat jurídica sobre els supòsits d’inscripció i les obligacions dels titulars d’habitatges inscrits en els registres.

Vota el número 1

Pel 2 de desembre

COL·LABORADORS