En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Segons l’Agència Catalana de l’Aigua, hi ha 88.575 famílies de tot Catalunya que s’han acollit a la tarifa social del cànon de l’aigua a finals del 2022, mentre que el 2021 eren menys de 76.000.

En total, l'augment de famílies que s'han acollit a aquesta bonificació ha estat del 15%.

Si el consum de la factura no supera el primer tram del cànon de l’aigua, la tarifa social aplica una reducció del 100% de la part corresponent del cànon (el que suposa entre un 10 i un 30% del total del rebut) a les famílies més vulnerables. En cas que el consum sigui superior, la bonificació serà del 50%.

La bonificació ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida, com per exemple persones perceptores de pensions mínimes contributives, famílies amb tots els seus membres en situació d'atur, col·lectius d'especial protecció o famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial.

A més de la tarifa social del cànon de l’aigua, existeix una altra figura: l’ampliació per trams, en vigor des de l’any 2000. S’aplica en unitats de convivència de 4 o més membres i consisteix a afegir al primer tram tres metres cúbics mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1er tram, 2 metres mensuals per persona pel segon tram i un metre per persona al mes en el cas del tercer tram.

També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si en afegir-les a la resta de membres sumen quatre o més persones també poden sol·licitar l’ampliació. Actualment s’acullen 308.731 famílies a l’ampliació per trams, una xifra inferior a la de 2021, degut a revisions censals de sol·licituds antigues on s’ha tancat l’expedient.