En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) 2024 incorporaran 4 noves matèries: Arts escèniques, Ciències Generals, Història de la Música i de la Dansa, i Literatura Dramàtica.

El Govern ha fet arribar aquest divendres a tots els centres de secundària de Catalunya la informació sobre les PAU 2024 amb les adaptacions que corresponen al nou currículum del Batxillerat LOMLOE que es va començar a aplicar el curs passat.

L'executiu ha informat que l'estructura de la prova continuarà sent la mateixa dels darrers anys i es mantindran els mateixos criteris generals d'avaluació. Així, les PAU 2024 continuaran tenint dues fases, la fase general i la fase específica.

En la fase general continuarà havent-hi cinc exàmens obligatoris: quatre matèries comunes i una matèria a escollir entre les de modalitat de Batxillerat. La novetat entre les matèries comunes és la incorporació, de nou, d'Història de la Filosofia de manera que l'alumnat haurà de triar entre Història o Història de la Filosofia en la fase general. Les altres tres matèries comunes obligatòries en aquesta fase continuen sent Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, i Llengua estrangera.

Les matèries obligatòries de modalitat a escollir en la fase general seran: Anàlisi Musical, Arts escèniques, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

En la fase específica, l'alumnat podrà examinar-se, com fins ara, de fins a tres matèries de modalitat a triar entre 23 assignatures, entre les quals hi haurà les novetats esmentades d'Història de la Música i de la Dansa i Literatura Dramàtica.

L'examen de les dues matèries comunes de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura continuaran tenint dues opcions (A i B), que es componen cadascuna de tres parts (comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística). Les preguntes referents a literatura incloses en l'apartat de comprensió lectora tindran dues opcions per a les PAU 2024, de les quals l'alumnat haurà de triar-ne una. Una opció estarà basada en les lectures prescriptives de segon de batxillerat que hi havia per al curs 2022-2023, i l'altra opció es basarà en una breu dissertació al voltant d'un text o textos, en què caldrà identificar aspectes fonamentals com els tòpics, el gènere i les figures retòriques, i valorar la mobilització del saber literari dels alumnes.

Pel que fa a les matèries de modalitat de Literatura Castellana i Literatura Catalana continuaran basant-se en les lectures prescriptives de segon de batxillerat que hi havia per al curs 2022-2023.