En directe: Top 25 - Llista èxits

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

3 de cada 4 artistes catalans tenen uns ingressos inferiors als 18.000€ anuals, segons dades recollides a l'estudi "Informe sociolaboral d'actors/actrius i ballarins/es a Espanya" de la Fundació AISGE del 2023.

El treball s'ha elaborat a partir de 3.410 enquestes als socis de l'entitat arreu de l'Estat, unes 700 de les quals a Catalunya.

La radiografia catalana supera, amb tot, la del conjunt de l'Estat, atès que si al Principat els artistes que superen els 18.000 euros d'ingressos anuals són el 25% del total, al conjunt de l'Estat la es queda en el 16%.

Un altre extrem que posa de manifest l'estudi és que bona part de les persones que es dediquen a aquestes activitats econòmiques n'han de buscar una de secundària per poder augmentar la xifra d'ingressos, concretament el 49% (el 52% al conjunt de l'Estat.

Sumant aquesta segona ocupació -que en tres de cada quatre casos no té res a veure amb el sector cultural-, els enquestats a Catalunya que superen els 18.000 euros anuals pugen al 40%, mentre que els que no arriben als 6.000 euros són el 23%.

Així i tot, continuen en situació de pobresa –que s'entén a efectes estadístics com menys del 60% del salari mínim interprofessional– el 36% dels artistes catalans (el 44 % en el total espanyol).

La taxa actual catalana d'atur artístic (professionals sense feina en l'ofici) ronda, segons aquest informe, el 32%, davant del 35% de la mitjana estatal. Abans de la pandèmia la xifra rondava el 18%.

La mitjana de dies treballats a l'any en l'entorn artístic català va ser de 88, amb diferències substancials en funció de l'àrea d'activitat, 145 als professionals catalans de dansa, 130 als de doblatge, 102 als de teatre, 40 als de l'audiovisual o 34 als de la publicitat. Només un de cada tres enquestats a Catalunya (36%) va superar els quatre mesos de dedicació al llarg de l'últim any.

L'atur estricte entre els artistes catalans (és a dir, incloent-hi també segones ocupacions) es queda en el 13% del total, un percentatge molt semblant al del conjunt dels artistes espanyols (14%) i una mica superior al de l'atur general a Espanya (11,8 %). Un 42% d'aquests professionals catalans realment aturats no percep cap prestació o ajut.

D'altra banda, les dones catalanes enquestades per la Fundación AISGE per a aquest Informe sociolaboral perceben per la seva feina com a artista una mitjana anual de 9.908 euros, mentre que en el cas dels homes la xifra ascendeix fins als 15.149 euros.

Es tracta d'un desequilibri superior al 50%, més agut encara que el detectat en l'àmbit estatal, per bé que les dues xifres catalanes són superiors. Els ingressos artístics mitjans a Espanya són de 8.320 euros per a les dones, davant dels 11.677 euros que perceben els homes.

Les artistes catalanes treballen en el sector una mitjana de 76 jornades l'any, mentre que els artistes en treballen 95. Els ingressos totals anuals (activitats artístiques més complementàries) de les artistes catalanes són de 15.160 euros, davant dels 22.950 euros dels homes.

Segons l'informe, Catalunya compta amb un 52% d'artistes homes i un 49% de dones. Al sector de la publicitat els homes són el 64%) i al de l'audiovisual el 60%, mentre que teatre, doblatge i dansa són sectors que conserven un lleuger predomini femení.

L'edat mitjana dels enquestats ronda els 45 anys. La franja més nombrosa –el 34%– és la d'edats compreses entre els 45 i els 54 anys.

Finalment, l'estudi posa de manifest que el pes específic de Catalunya dins l'activitat artística de l'Estat és menor al d'altres ciutats com Madrid. El 16% dels enquestats dedicats al teatre residien a la capital catalana, pel 53% dels que ho feien a Madrid

En el cas del doblatge, Catalunya aglutina el 29% dels artistes del sector, xifra que puja fins al 37% a Madrid.