En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Nectarines amb la pell arrugada per falta d'aigua. / Foto: Anna Berga (ACN)

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Departament d'Acció Climàtica ha abonat des de finals de desembre més de 31 milions d'euros en ajuts per compensar les pèrdues derivades de la sequera 2022-2023.

En concret per a la fruita dolça, la fruita seca, els cítrics, els conreus herbacis, i la ramaderia.

Així s'ha abonat 14,5 milions d'euros en ajuts al sector de la fruita dolça, fruita seca i cítrics, 10,5 milions d'euros al ramader i 6 als herbacis.

A més divendres es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) dues resolucions de convocatòria d'ajuts per a la compensació de pèrdues de producció en explotacions amb conreus herbacis i d'horta, 62 milions, i amb conreus farratgers pluriennals de regadiu, 6 milions, també afectats per la sequera l'any passat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 de març i properament es preveuen publicar les convocatòries per als sectors de la vinya i l'olivera.

Els trets més destacats de la convocatòria dels ajuts, que són de 62 milions d'euros, destinats a les explotacions agràries amb conreus herbacis i amb conreus d'horta afectades per la sequera se centren paràmetres com que les persones beneficiaris siguin declarants de la DUN 2023.

L'àmbit d'aplicació és en conreus herbacis de secà de tot Catalunya i en conreus d'herbacis anuals de regadius i conreus hortícoles de regadiu de la zona regable dels canals Segarra-Garrigues, Urgell, el Baix Ter i la Muga, i la comunitat de regants de Santa Maria de Palautordera, declarats a la DUN2023.

També productes auxiliables com són conreus herbacis de secà, conreus herbacis anuals de regadiu, i conreus hortícoles de regadiu, i en el cas dels farratges, únicament els anuals.

Els ajuts es regulen pel Reglament comunitari pel qual es declara determinades categories d'ajut als sectors agrícola i forestal i a zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Els imports d'aquest ajut s'incrementaran un 12,5% per a aquelles superfícies que es trobin dins de la delimitació de zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

Pel que fa a la convocatòria dels ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu afectades per la sequera de 2023, publicada també divendres passat, els trets més importants són que l'import establert és de 6 milions d'euros i els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques, titulars d'explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu que siguin declarants de la DUN 2023.

Les superfícies subvencionables han de ser de l'àmbit dels canals Segarra-Garrigues, Urgell Baix Ter i la Muga, i de la comunitat de regants de Santa Maria de Palautordera, declarades a la DUN 2023. Els productes auxiliables són els agrostis, l'alfals, el dàctil, la festuca, la poa, el raigràs multiflorum, el raigràs perenne, la trepadella, i el trèvol.

Els ajuts s'inscriuen en les mesures urgents impulsades pel Govern per pal·liar els danys per la sequera.