En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Biomassa abans de consumir. / Foto: ACN

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Generalitat ha renovat per al període 2021-2027 l'Estratègia per a l'aprofitament de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya.

L'Estratègia continuarà donant prioritat als usos tèrmics de la biomassa forestal, i el seu contingut s'ha adequat al nou entorn normatiu europeu i català, que en els darrers anys s'ha orientat a fer front al canvi climàtic i a transformar l'economia i el model energètic per tal de descarbonitzar-los.

Les actuacions plantejades pretenen augmentar l'explotació d'aquest recurs, i també que aquest creixement sigui sostenible, que possibiliti la substitució de combustibles fòssils i que doni lloc a un sector d'activitat tecnificat i arrelat al territori.

Un primer eix d'actuacions fa referència a l'obtenció de la biomassa, i inclou mesures com assessorar les iniciatives emergents en l'avaluació de recursos, ajudar a la implantació de la millor logística de subministrament, prioritzar els esforços en les zones on el risc d'incendi és més elevat o simplificar el procés d'avaluació d'impacte ambiental de les actuacions relacionades amb l'extracció de la biomassa sempre que sigui possible.

En l'àmbit de la transformació energètica, les actuacions s'encaminaran a impulsar la utilització de biomassa forestal i agrícola de proximitat per part del teixit industrial català i a afavorir la producció d'estelles, pèl·lets i briquetes per part d'empreses establertes a Catalunya que puguin proveir amb rapidesa al mercat.

Pel que fa a la comercialització, es treballarà per implementar mecanismes per a garantir el subministrament de biomassa, garantir l'ús de biocomubstibles sòlides de qualitat i amb l'etiquetatge corresponent, i impulsar centres de producció de carbó vegetal amb tecnologia eficient.

El consum de biomassa és l'objecte d'un altre eix d'actuacions, i inclou mesures com la promoció de xarxes de calor, les comunitats energètiques i les instal·lacions de biomassa forestal per a ús tèrmic industrial, l'impuls d'instal·lacions de referència, o el foment d'instal·lacions de calefacció alimentades amb biomassa forestal en els edificis de les administracions públiques, entre d'altres.

Tots aquests àmbits aniran acompanyats d'un conjunt de mesures de caràcters transversal, que van des de la formació, divulgació i informació sobre la utilització de la biomassa forestal, l'impuls de la recerca i el desenvolupament tecnològic o l'elaboració i recopilació de dades i estadístiques per conèixer i monitoritzar l'evolució del sector.

La intenció és que tota l'Estratègia contribueixi a consolidar un sector d'activitat al voltant de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal com a oportunitat de creixement econòmic i creació feina qualificada.

Amb aquestes línies d'actuació, l'Estratègia s'estableix com a objectiu aconseguir que l'any 2027 el consum de biomassa forestal per a usos tèrmics sigui de 730.000 tones, és a dir, un 68% més que el consum existent al 2019. Per categoria de combustible, es pretén incrementar un 149% el consum d'estella, fins a les 340.000 tones anuals; doblar el consum de pèl·let, fins a les 135.000 tones; i augmentar un 11% el consum de llenya, fins a les 255.000 tones.

Assolir aquests objectius requereix la instal·lació de 844 megawatts en equips, i suposaria una reducció d'emissions de GEH de 221.000 tones anuals, la gestió de 30.400 hectàrees de superfície forestal i la creació d'uns 770 llocs de treball.

Des de la seva posada en marxa, l'any 2014, l'Estratègia catalana per a l'aprofitament de la biomassa ha permès consolidar el creixement constant anual de consum d'aquest recurs. L'any 2019 es van consumir a Catalunya 434,8 milers de tones de biomassa, un 81,6% més que l'any 2013, i la superfície forestal dedicada a aquests usos ha crescut un 81,1% fins a les 18.115 hectàrees.

A més, s'han impulsat accions per estructurar i dinamitzar el sector i els seus agents, i s'ha coordinat l'actuació de la Generalitat, per tal de donar una resposta única i consensuada als interlocutors en aquest àmbit. Tanmateix, factors com el baix nivell de preus dels combustibles fòssils, especialment durant els anys 2015 i 2016, han impedit que s'assolissin els objectius previstos a l'inici de l'Estratègia.

Vota el número 1

Pel 23 d'abril

COL·LABORADORS